استفاده از خدمات حقوقی از زمان گذشته خصوصا از زمان قانونمند شدن روابط و اداره جوامع برقرار گردیده و روز به روز ارتقاء و گسترش یافته است . با گسترش بافتن شاخه های اجتماعی و تعریف و تدوین مقررات و ضوابط مربوطه ، علم حقوق نیز گسترده گردید و ضرورتاً به صورت شاخه های تخصصی در آمد و نمادین گردید . کشور ما ایران نیز از این قاعده مستثنی نمانده و با وضع قوانین برگرفته از  قوانین کشورهای پیشرفته از یک طرف و اصول فقه از طرف دیگر در زمره گروه کشورهای صاحب دانش حقوقی قرار گرفت که سرانجام منجر به تاسیس دانشکده حقوقی دانشگاه تهران گردید . اساتید بزرگی در دانشکده حقوق دانشگاه تهران پرورش یافتند از جمله آن ها استاد بزرگ و بی بدیل آقای دکتر کاتوزیان بوده است. در همان دوران معلم بزرگ ایل محمد بهمن بیگی از دانشکده حقوق دانشگاه تهران قارغ التحصبل گردید لیکن سرانجام  باسواد کردن فرزندان عشایر را هدف و غایت خود قرار داد. من نیز که از شاگردان ایشان بودم و زندگی خود را از همان سیاه چادرها آغاز نموده بودم بنا به توصیه (بلکه بنا به تکلیف) ایشان در سال 1354 وارد دانشگده حقوق دانشگاه تهران شدم و ظرف 4 سال فارغ التحصیل و سرانجام از سال 1366 به عنوان وکیل داگستری زندگی نوین خود را آغاز نمودم . اخذ پروانه و اغاز به کارم با قرائت و امضاء سوگند نامه ای در حضور آقای مجاب ریاست وقت کانون وکلای فارس صورت گرفت . سوگند نامه ای با مضمون ” تلاش برای دفاع از حق و حقیقت و…” در این سی و سه سال فعالیت همواره مد نظرم بوده و تلاش نموده ام از هرگونه خطا و انحراف بر حذر باشم

ظرف این مدت با پیگیری و تلاش و به کارگیری صداقت و سلامت و شجاعت ایلیاتی خود در پرتو دانش حقوقی خود سعی در احقاق حقوق موکلین خود نموده ام. تلاش بی وقفه موجب جلب اعتماد و افزایش تعداد موکلینم گردید. به تدریج و با بکارگیری تجربیات حاصله بعد از یک دهه فعالیت دریافتم که بلحاظ گستردگی علم حقوق از یک طرف و شرایط روحی و روانی خود از طرف دیگر قادر به تبحر در تمامی زمینه ها نمی باشم و  به منظور توفیق و پاسخگوئی به حقوق موکلین به این نتیجه رسیدم که فعالیت خود را تخصصی نموده و صرفا محدود به رشته ای خاص از علم حقوق و دعاوی مبتلا به جامعه قرار دهم. لذا فعالیت خود را منحصر به دعاوی و ادعاهای پیمانکاران علیه کارفرمایان خصوصاً کارفرمایان دولتی که از اقتدار حاکمیتی خود سوء استفاده می نمودند و آشکارا حقوق پیمانکاران را تأدیه نمی نمودند، قرار دادم.

لذا با تلاش مستمر به نظر می رسد در این راه توفیقی حاصل و مورد اعتماد اغلب شرکت های بزرگ فعالیت در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی گردیدم که از جمله شرکت هایی چون تهران جنوب، جهانپارس، چگالش ، کیسون، سلارمالاکان ، ساید بوم، لوان، عمران سازان ، نوساختمان و

همیشه معتقدبوده ام که بعد از مراجعه موکل بهتر است بدواً ضمن بررسی استماع دلائل و مستندات و اظهارات ایشان برآورد اولیه ای مبنی بر حقانیت یا عدم حقانیت در ذهن ایجاد می گردد و در صورت عدم حقانیت ضمن عدم پذیرش ایشان را به حل و فصل مسالمت امیز توصیه نموده و در صورت ایجاد قناعت وجدانی (بلحاظ سوگند نامه اولیه)با پذیرش دعوتی و با بکار بستن تمامی داتش و توان خود از حقوق موکل دفاع نمودم .باور بفرمائید که همیشه لذت بخش ترین لحظات زندگی ام لحظه توفیق در احقاق حق مظلومان

با احترام 

ایرج کاظمی